logo

O NAMA

Društo sa ograničenom odgovornošću Unirev d.o.o. osnovano je 2010. godine u Sarajevu kao privatna kompanija koja nudi usluge iz oblasti revizije i računovodstva. Posjedujemo licencu Federalnog ministarstva finansija br. 9090450108 po osnovu koje je naša kompanija ostvarila prava registrovane djelatnosti u oblasti revizije.
Naš tim sačinjavaju stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom i potrebnim dozvolama za obavljanje registrovane djelatnosti.
U poslovnoj saradnji koristimo naprednu tehnologiju kako bismo mogli brže i efikasnije zadovoljiti potrebe naših klijenata.

Usluge

NUDIMO USLUGE U OBLASTIMA:

REVIZIJE

 • Revizija finansijskih izvještaja,
 • revizija podudarnosti,
 • revizija poslovanja.

KNJIGOVODSTVA

 • Vođenje poslovnih knjiga,
 • izrada finansijskih izvještaja za samostalne preduzetnike, mala i srednja preduzeća.

POREZNOG SAVJETOVANJA

U saradnji sa spoljnim saradnicima obavljamo usluge savjetovanja u oblastima:

 • poreza na dodatnu vrijednost,
 • poreza na dobit preduzeća,
 • poreza građana.

Pomoći ćemo Vam u izradi poreznih prijava, ostvarenju poreznih olakšica i uopće u usklađivanju Vašeg poslovanja sa poreznim propisima.


Dodatne usluge

Pored navedenih poslova obavljamo i sljedeće:

 • pomoć oko poslova registracije po dobijanju rješenja (dozvole za rad i prijave firme i radnika),
 • izrade različitih menadžerskih izvještaja i analiza,
 • izrade godišnjeg plana,
 • izrade statističkih izvještaja,
 • obračun ugovorenih i zateznih kamata,
 • komunikacija sa informatičarima u vezi odabira programa za računovodstvo i nadogradnje istog,
 • prijave poreza za nepokretnost,
 • prijave iz područja posebnih prijava,
 • usluge u toku inspekcijskog nadzora i žalbe po istim (žalbe i primjedbe na zapisnike i rješenja Porezne uprave),
 • praćenje i analiza poreskih propisa iz oblasti poslovanja klijenta,
 • izrada i prikupljanje dokumentacije za pribavljanje bankarskih garancija i kredita,
 • pomoć pri organizaciji računovodstveno-finansijske službe i usklađivanju sa ostalim službama društva,
 • savjetovanje u organizovanju poslovnih procedura,
 • izvještavanje na stranim jezicima,
 • izrada pravilnika poslovanja,
 • pomoć u šemama knjiženja,
 • izrada biznis plana.

Nadamo se da ćete nas kontaktirati u cilju buduće poslovne saradnje.

Kontakt

Uspješno ste poslali e-mail. Hvala za javljanje!
Rješenje br. 065-0-Reg-13-000895, upisan kod Opštinskog suda Br. računa: 186-000-10508540-83, Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. ID broj 4201563090006 PDV broj 201563090006

Naša lokacija

UNIREV d.o.o.
Društvo za reviziju, računovodstvo i usluge
Đoke Mazalića br. 4
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: 033 552 835
Fax: 033 552 836
E-mail: info@unirev.ba
Web: www.unirev.ba